Opinie o Nas PARACETAMOL 0,5G * 50 TABL APTEO MED

Kategorie

PARACETAMOL 0,5G * 50 TABL APTEO MED

Kod produktu: 3020663
Dostępność:
Jest na Pokornej 2 i Pełczyńskiego 32 Jest na Pokornej 2 i Pełczyńskiego 32
Czas realizacji: Do 2 dni. Przed odbiorem osobistym prosimy o złożenie zamówienia
Substancja czynna: Paracetamolum
Opakowanie: 50 tabl.
Postać i dawka: tabl. 0,5 g
EAN: 5909991142100
Data ważności: 2020.09.30
szt.
6,52 zł

Bestseller !!! Super oferta.


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol APTEO MED, 500 mg, tabletki.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (170 mg/tabletkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe podłużne tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

? Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych

? Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat lat (o masie ciała większej niż 50 kg):

doustnie 500 mg - 1000 mg paracetamolu (1 lub 2 tabletki), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa:

? przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 4000 mg paracetamolu (8 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych;

? przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 2500 mg paracetamolu (5 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

4.3 Przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Ciężka niewydolność nerek lub wątroby

? Choroba alkoholowa

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane, nie częściej niż co 4 godziny ani dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W razie przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy,

ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby (patrz 4.9).

Lek należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów z

niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną.

Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W okresie stosowania

paracetamolu nie pić napojów alkoholowych.

Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki:

Płatności