Opinie o Nas Regulamin

Regulamin

Regulamin Apteki Internetowej AptekaGold.pl obowiązujący od 25 maja 2018r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Aptece Internetowej prowadzonej przez Aptekę Gold pod adresem www.AptekaGold.pl.

 

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu i strony internetowej pod adresem AptekaGold.pl, zwaną dalej Apteką Gold działa w oparciu o aptekę ogólnodostępną: Apteka Gold zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Pokorna 2/U03 oraz Pełczyńskiego 32/U05 prowadzoną przez GENESUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/414, NIP 5272720030, REGON 147410391, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, pod numerem KRS 0000520851, kapitał zakładowy w wysokości 1000.000,00 zł, posiadającą zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nr WIF.WA.II.8520.4.10.2015.DB).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Apteki Gold oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę Gold oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem stron www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 3. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a serwisem AptekaGold.pl dotyczy sprzedaży fabrycznie nowych, wolnych od wad środków/produktów (np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny i inne) dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Zgodnie z przepisami prawa polskiego Apteka Gold  oferuje w sprzedaży wysyłkowej jedynie leki bez recepty (OTC - Over The Counter). Apteka Gold zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie z hurtowni farmaceutycznych oraz bezpośrednio od producentów i są w 100 % oryginalne.
 4. Umowa sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece Gold poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego produktu.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie internetowej Apteki Gold stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.aptekaGold.pl jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381). 
 7. Technicznym warunkiem do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu cookies, szczegóły w zakładce Polityka cookies.
 8. Apteka Gold gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
 9. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 10. Zamówione w Aptece towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
 11. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 12. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
 13. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 14. Kolorystyka zdjęć jak i wygląd prezentowanych produktów na stronach www.aptekagold.pl mogą odbiegać od oferowanych w sprzedaży, co może być wynikiem jakości wykonanych zdjęć. Opakowania prezentowanych na zdjęciach produktów mogą w niektórych przypadkach nieznacznie różnić się od opakowań produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży. Opisy Produktów mogą posiadać formę skróconego opisu.
 15. Apteka Gold nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych przez Klientów produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania produktów.
 16. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.aptekagold.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach internetowych Apteki Gold wyłącznie w celach informacyjnych.
 17. Żadna z informacji publikowanych w na stronach internetowych Apteki Gold nie stanowi porady o charakterze medycznym.
 18. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie serwisu AptekaGold.pl są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Ceny są aktualizowane co 24 h, ceny w aptekach stacjonarnych mogą się różnic od cen prezentowanych na stronie. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktury VAT na leki są wystawiane tylko na osoby prywatne.
 19. Klient przed użyciem preparatów zarejestrowanych jako produkty lecznicze powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 20. Farmaceuci pracujący w Aptece Gold służą Państwu pomocą poprzez: - kontakt osobisty w aptece: Pokorna 2 , 01-199 Warszawa - telefoniczny pod nr: 224043799 lub via e-mail: info@aptekagold.pl
 21. Klient korzystając i rejestrując się w serwisie www.aptekagold.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu do wykorzystania ich wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Apteki Gold są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 22. Apteka Gold jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 13. 15. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 23. Panel klienta i koszyk są szyfrowane i przekazywane bezpiecznym połączeniu SSL.
 24. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.),  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008, Nr 60, poz. 374), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2  Zamówienia

 1. Technicznym warunkiem do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do Apteki Gold przez aptekę internetową, dostępną pod adresem www.aptekagold.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty serwisu AptekaGold.pl poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówień dostępnego na stronie. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
 3. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę Gold otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Apteka Gold oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 4. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić zawartości oraz/lub zamówienie nie może zostać połączone z innym zamówieniem.
 5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Apteką Gold a Klientem umowa dotycząca zakupu od Apteki Gold przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.
 6. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego.
 7. W przypadku zakupu produktów leczniczych (leków) Klient upoważnia Pracownika Firmy Kurierskiej/Osoby trzecie do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz Klienta leków zamówionych z Apteki Gold. Klient upoważnia Firmę Kurierską /osobę trzecią do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie. Klient bierze pełną odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych po ich odbiorze przez upoważnionego przez Klienta Kuriera firmy kurierskiej lub Osoby trzeciej. Informujemy Klienta, że przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów leczniczych. Produkty lecznicze, które muszą być przechowywane w lodówce można zamawiać tylko do odbioru osobistego.
 8. Odbiór zamówień przez upoważnione Osoby przez Klienta odbywają się dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
 9. Czas realizacji zamówień Apteka Gold wykonuje natychmiast, zwykle w ciągu 1-4 dni (oprócz weekendów i świąt) od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowniach czas oczekiwania może się wydłużyć, o czym Klient jest informowany emailem lub telefonicznie.
 10. Apteka Gold wysyła email na adres podany w formularzu Klienta: - po złożeniu zamówienia na www.aptekaGold.pl z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia, przyjęciu do realizacji - z informacją o odebraniu zamówienia przez upoważnioną przez Klienta firmę kurierską.
 11. Koszt dostarczenia zamówień przez upoważnionych przez Klienta kurierów firmy kurierskiej pokrywa Kupujący.
 12. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w serwisie AptekaGold.pl produkty oraz dostawę w terminie pięciu dni od dnia wysłania zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 
 13. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka Gold zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 14. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Apteki Gold telefonicznie lub emailem.
 15. Apteka Gold zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a AptekaGold.pl nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia,

- istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu poza aptecznego,

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę Gold przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

 1. Niektóre produkty, szczególnie produkty z krótszą datą ważności lub na zamówienie są dostępne w ograniczonej liczbie i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień od Klientów na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Wszystkie zamówienia są przygotowywane jedynie przez wykwalifikowany personel Apteki Gold.
 3. Apteka Gold prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego lekami, a realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówień produktów (dot. suplementów diety i kosmetyków) w ilościach hurtowych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli AptekaGold.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego ( incydentalna niezgodność stanów magazynowych, uszkodzenie towaru lub wyczerpanie zapasów w hurtowniach w przypadku produktów na zamówienie ), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.
 5. Przedstawiona oferta Apteki Gold nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia z odbiorem osobistym w serwisie internetowym nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, ale jest jedynie dokonaniem rezerwacji danego towaru.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień przez strony AptekaGold.pl uprzejmie prosimy zgłaszać drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie na adres podany w zakładce 'Kontakt'.
 8. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Portalu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ” Akceptuję regulamini przeczytałem politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: info@aptekagold.pl. Apteka usunie Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

§ 3 Płatności i dostawa

 1. Kupujący dokonuje płatności za towar i przesyłkę przelewem(wykonując przelew na konto Apteki Gold wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, szybkim przelewem internetowym - PaU) lub gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru osobistego.
 2. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie AptekaGold.pl w zakładce „Koszt dostawy”. Wysyłamy tylko przesyłki do 10 kg.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar AptekaGold.pl wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, InPost, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w Aptece Gold przy ul. Pokornej 2/U03 / Pełczyńskiego 32/U05 w Warszawie.
 4. Towary wysyłane przez Aptekę Gold za pośrednictwem GLS powinny zostaż doręczone w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania. W przypadku opóźnienia w dostawie Klient natychmiast powinien skontaktować się z firmą kurierską lub Sprzedawcą.
 5. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. W przypadku nieprawidłowości prosimy o spisanie protokołu w obecności kuriera. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący natychmiast powinien poinformować Aptekę Gold.
 6. Opłata za lek na receptę jest możliwa tylko i wyłącznie przez płatność przy odbiorze leku w Aptece Gold.
 7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji PayU lub banku Kupującego, Kupującego powinien w celu zapłaty za złożone zamówienie dokonać przelewu tradycyjnego na bezpośredni rachunek bankowy Apteki Gold.

§ 4 Reklamacje

 1. Apteka Gold wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z usług było jak największe. W przypadku reklamacji prosimy Państwa o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za powstałe błędy i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.
 2. pl zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece Gold reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aptekagold.pllub pisemnie na adres: Apteka Gold, ul. Pokorna 2 lok.U03, 01-199 Warszawa.
 3. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 4. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), AptekaGold.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 5. pl ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 6. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę Gold, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli AptekaGold.pl nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę Gold usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę Gold.
 7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Aptekagold.pl nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.
 8. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki. Przesyłkę należy opatrzyć wyraźnym dopiskiem na przesyłce: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 Apteka Gold, ul. Pokorna 2 lok.U03, 01-199 Warszawa.

 1. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia nadawanej do Apteki Gold przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę Gold (karton + wypełnienie).

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do AptekaGold.pl zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej reklamacje@aptekagold.pl lub pisemnie na adres Apteka Gold, ul. Pokorna 2 lok.U03, 01-199 Warszawa.
 4. W przypadku zwrotu produktów należy odesłać go wraz z paragonem lub fakturą VAT (dowodem zakupu). Koszt odesłania zwrotu produktów wynikający z rezygnacji zakupu pokrywa Klient. AptekaGold.pl zwraca należność na konto Klienta lub wymienia na inny produkt, zgodnie z decyzją Klienta.
 5. Zwrócone towary AptekaGold.pl przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Gold, ul. Pokorna 2 lok.U03, 01-199 Warszawa.
 7. pl zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę Gold (karton + wypełnienie).

UWAGA: Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: -w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym AptekaGold.pl informowała klienta przy składaniu zamówienia, -w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne(Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. Zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki Gold wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:– diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,– diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,– badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,– regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

§ 6 Usługi edukacyjne

 1. Wszelkie udzielane porady mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią podstawy do leczenia.
 2. Żadne porady drogą elektroniczną czy telefoniczną nie zastąpią wizyty u lekarza. Apteka Gold zawsze zaleca wizytę i konsultację u lekarza specjalisty jako najlepszą formę konsultacji.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Zdjęcia wykonane przez Aptekę Gold są chronione prawem autorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994r (Dz.U. z 2006r, Nr 90 poz. 631). Apteka Gold nie wyraża zgodny na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie materiałów graficznych, tekstowych, rozwiązań informatycznych czy informacji zawartych na stronach AptekaGold.pl w części czy w całości bez zgody autora.
 2. Przystępując do korzystania z serwisu AptekaGold.pl, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 3. Wszystkie użyte na stronie internetowej AptekaGold.pl znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

§ 8 Ochrona danych

 1. Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 2. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Apteki Gold poświęconej polityce prywatności.

Płatności